SVÄTÁ OMŠA – ŠTRUKTÚRA PRE DETI

Kedy sa už skončí? Aj vy poznáte túto otázku? Malým deťom sa niekedy zdá svätá omša bez konca. Deti majú potrebu štruktúry a pomáha im, keď vedia ako jednotlivé časti svätej omše po sebe nasledujú.

DEVIATNIK k SEDMOPOČETNÍKOM - apoštolom Slovanov

SEDMOPOČETNÍCI: Svätí Cyril a Metod a ich piati najvýznamnejší slovenskí učeníci a spolupracovníci – svätí Gorazd, Kliment, Naum, Angelár a Sáva sa označujú aj ako svätí Sedmopočetníci. Stáli pri zrode samostatnej slovenskej Cirkvi a tým i štátnosti, kultúry a vzdelanosti. Vo východnej cirkvi sa nazývajú tiež Osvietitelia, Učitelia a Apoštoli Slovanov. Liturgickú spomienku majú 27. júla, keď si pripomíname Gorazda a jeho spoločníkov.

DETSKÉ SVÄTÉ OMŠE

3. veľkonočná nedeľa cez rok - škôlka a 1.roč. Keď sa skončili veľkonočné sviatky, vydali sa dvaja učeníci na cestu z Jeruzalema do neďalekej dediny Emauz. Počas cesty sa rozprávali o tom, čo sa v Jeruzaleme stalo, o Pánovi Ježišovi a o jeho smrti na kríži. Ako šli, pripojil sa k nim Pán Ježiš. Ale učeníci ho nespoznali. Pán Ježiš sa ich opýtal: „O čom sa rozprávate?“ Jeden z učeníkov mu odpovedal: „Ty nevieš, čo sa stalo v Jeruzaleme?..........

3. veľkonočná nedeľa cez rok - 2.roč. a vyššie. V ten deň išli ...........z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“.........

Harmonogram upratovania na 1. polrok 2017 na fare v Čeríne

Na to, aby mohla naša farnosť fungovať, je potrebná služba mnohých ľudí. Farnosť si totiž nemôže dovoliť zamestnancov, a tak je potrebné dobrovoľníctvo. Mnohí z Vás konkrétnym spôsobom vykonávajú nejakú službu pre farské spoločenstvo. Jednou zo služieb je aj starostlivosť o čistotu na fare a preto by sme Vás chceli poprosiť o pomoc podla harmonogramu, ktorý si tu možete stiahnuť - pozrieť.


This template downloaded form free website templates