WEB stránka je vo výstavbe. Za porozumenie ĎAKUJEM.

Vítajte na našej stránke!


OZNAMY K VEĽKÉMU TÝŽDŇU:ŠTVRTOK

19:00 SV. omša na pamiatku PÁNOVEJ VEČERE - KOSTOL
20:30 – 22:00 Bdenie s P. JEŽIŠOM v GETSEMANSKEJ ZÁHRADE – KOSTOL

Zelený štvrtok je deň ustanovenia Sviatosti Oltárnej a Sviatosti kňazstva.

Vo štvrtok bude o 9,00h vo farskom kostole v B. Bystrici svätenie olejov. Celebrovať sv. omšu bude diecézny biskup Mons. Marián Chovanec, kde si kňazi obnovia kňazské sľuby. Omša svätenia krizmy a ostatných olejov je prejavom jednoty kňazov s ich biskupom v jedinom a tom istom Kristovom kňazstve a službe. Srdečne vás pozývam.

Prosím pri večernej sv.omši 12 mužov k obradu umývania nôh, menovite: p.Čulok, p.Kmeť, p.Barkóczi, p.Dorotovič, p.Ilovič, p.Salanci, p.Ďuriančík, p.Berky, p.Stredák, p.Tkáč, p.Krét, p.Haring, p.Debnár.

Bdenie v „Getsemanskej záhrade“ bude po svätej omši do 22,00h.


PIATOK

13:30 Krížová cesta vo farnosti ČERÍN – ulice obce ČERÍN
15:00 Slávenie utrpenia a smrti PÁNA – KOSTOL
17:00 Deviatnik k BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00-20:00 Adorácia NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI OLTÁRNEJ V BOŽOM HROBE- KOSTOL
20:30-21:30 Modlitba Sv. RUŽENCA k SEDEMBOLESTNEJ A ZASVÄTENIE

Veľký piatok je deň ukrižovania a smrti Pána Ježiša. Je to jediný deň v roku, v ktorom sa neslúži svätá omša, pretože sa pripomína Kalvárska krvavá obeta Nášho Pána, kedy Kristus uskutočnil dielo ľudského vykúpenia a dokonalého oslávenia Boha svojím veľkonočným tajomstvom.

V piatok je deň pokánia v celej Cirkvi, prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktorý sa môže predĺžiť, ak je to možné, až do Veľkonočnej vigílie.

Vo farnosti začína krížová cesta od farskej budovy o 13,30h. Touto pobožnosťou budeme prosiť o pokoj, požehnanie a vyliatie lásky Ducha Svätého pre farnosť a všetky filiálky. Srdečne pozývam všetkých farníkov.

Od Veľkého piatku sa modlíme Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu spojený s duchovnou prípravou na svätorečenie bl. Jána Pavla II. a bl. Jána XXIII.

Eucharistická adorácia bude do 20,00h, po nej pravidelné stretnutie na Starých Horách.


SOBOTA

09:00 Vyloženie NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI OLTÁRNEJ V BOŽOM HROBE - spoločná modlitba Liturgie hodín - KOSTOL
10:00-20:00 Adorácia NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI OLTÁRNEJ V BOŽOM HROBE - KOSTOL
20:00 DEVIATNIK K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
20:30 VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA - KOSTOL
OBRAD „VZKRIESENIA“ - OKOLIE KOSTOLA

Adoráciu najsvätejšej Sviatosti Oltárnej pri Božom hrobe začíname rannými chválami o 8,00h.

Na Bielu Sobotu je poklona pred Božím hrobom:

 • Od 9:00 – 10:15 veriaci z Hornej Mičinej
 • Od 10:15 – 11:30 veriaci z Dolnej Mičinej
 • Od 11:30 – 12:45 veriaci zo Sebedína Bečova
 • Od 12:45 – 14:00 veriaci z Čačína
 • Od 14:00 – 15:15 veriaci z Čerína
 • Od 15:15 – 16:30 veriaci z Hrochote
 • Od 16:30 – 17:45 veriaci z Čerína
 • Od 17:45 – 19:00 veriaci z Hornej Mičinej
 • Od 19:00 – 20:00 veriaci z Hrochote
 • 20:00 - Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu

V sobotu obrady začínajú požehnaním ohňa, od ktorého zapálime Paškál – Veľkonočnú sviecu, symbol Krista, svetla sveta. Prosím prineste si sviece na obnovu krstných sľubov. Po obradoch je procesia na oslavu vzkrieseného Pána.


NEDEĽA

09:00 Slávnosť PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA V HORNEJ MIČINEJ - KOSTOL
10:30 Slávnosť PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA V ČERÍNE – KOSTOL
15:00 Slávnosť PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA V HROCHOTI - KAPLNKA
17:30 Slávnostné vešpery a deviatnik k BOŽIEMU MILOSRDENSTVU

Pred každou svätou omšou požehnávam veľkonočné pokrmy.

O 17,30h vás pozývam na slávnostné vešpery.


Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní je možné získať za zvyčajných podmienok
( sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého otca, vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu):

 • Pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo.
 • Za nábožnú účasť poklony kríža, pri liturgickom slávení na Veľký piatok.
 • Za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.


Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies kráľovná.

Gotický kostol sv. Michala v Hornej Mičinej ukrýva vo svojej svätyni stredoveké nástenné maľby. Výjavy z nich ostávajú tajomstvom, na ich odkrytie a reštaurovanie sa zatiaľ nenašli prostriedky.

Kardinál Ján Chryzostom Korec o slobode, výhrade svedomia a odluke Cirkvi Pri príležitosti jeho jubilea uverejňujeme mierne skrátený text jeho homílie z 5. júla 2005 na sviatok sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Profesor histórie Róbert Letz ju vo veľkom kardinálovom profile pomenoval ako kľúčovú, bola to jeho posledná kázeň v úrade nitrianskeho biskupa.

Sedembolestná Panna Mária, hlavná Patrónka Slovenska Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako svoju národnú Patrónku. V iných krajinách je známa pod menom „Bolestná Panna Mária“ (lat. Virgo Maria Dolorosa). Samozrejme, „sedem“ je symbolické číslo.

Fatima stále aktuálna IV. Panna Mária pri svojom zjavení sestre Lucii v kláštore v Pontevedre 10. decembra 1925 povedala: „Všetkým, ktorí sa počas piatich mesiacov na prvú sobotu vyspovedajú, pristúpia k svätému prijímaniu, pomodlia sa päť desiatkov ruženca a strávia so mnou pätnásť minút v rozjímaní o tajomstvách ruženca, s úmyslom odčiniť urážky voči mne

 
This template downloaded form free website templates