Program sv. omší na 42. týždeň:

Deň Čas Miesto Liturgický prehľad Úmysel
Pondelok
16.10.2017
18:00 Kaplnka Sv. Alojza
Čerín
Sv. Margity Márie Alacoque, panny
Ľubovoľná spomienka
Požehnanie, potrebné milosti a Dary Ducha Svätého pre manželov Vlasta a Katku, syna Matúša a sestry
Utorok
17.10.2017
08:00 Kaplnka Sv. Alojza
Čerín
Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Spomienka
+ Ernest Mihályfi a Valéria Krasnohorská
18:00 Kaplnka sv. Martina
Hrochoť
+ Pavol a ostatná rodina a na úmysel sestry Mary
Streda
18.10.2017
17:30
Ruženec detí
18:00
Sv.omša
Kostol sv. Martina
Čerín
SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU
Sviatok
Požehnanie, potrebné milosti a Dary Ducha Svätého pre Aničku Hraškovú a deti
Štvrtok
19.10.2017
Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov a ich spoločníkov Sv. Pavla z Kríža, kňaza
Ľubovoľná sppomienka
Piatok
20.10.2017
Piatok 28. týždňa v Cezročnom období
Féria
Sobota
21.10.2017
18:00 Kaplnka sv. Martina
Hrochoť
Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka
Vigílna sv. omša
Na úmysel celebranta
Nedeľa
22.10.2017
10:30 Kostol sv. Martina
Čerín
DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Za veriacich

Program sv. omší na 42. týždeň si môžete stiahnuť   TU!


Stupne liturgických slávení

Liturgia, čiže slávenie spoločenstva, pozná viacero stupňov liturgického slávenia:
1. Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca
2. Ľubovoľná spomienka – spomienka na konkrétneho svätého, ktorá sa môže alebo nemusí sláviť
3. Spomienka – povinná spomienka
4. Sviatok – vyšší stupeň slávenia. Pri liturgii sa spieva Glória (Sláva Bohu na výsostiach) a v Liturgii hodín sa v
    Posvätnom čítaní modlí Te Deum (Teba, Bože, chválime)
5. Slávnosť – najvyšší stupeň slávenia. Do liturgie sa okrem Glórie pridáva aj Vyznanie viery (Verím v Boha).
    Niektoré slávnosti sú aj prikázanými sviatkami.
6. Nedeľa – deň Pána. V tento deň sa koná slávnostná bohoslužba (sv. omša). Spieva sa Glória (okrem Adventného a
    Pôstneho obdobia) a je aj Vyznanie viery. Každý kresťan-katolík je povinný zúčastniť sa v nedeľu na sv. omši.

1. PRIKÁZANÉ SVIATKY NA SLOVENSKU

1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. januára
2. Zjavenie Pána – 6. januára
3. Nanebovstúpenie Pána – /pohyblivý - 40 dní po Veľkonočnej nedeli/
4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – /pohyblivý - štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice/
5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov – 29. júna
6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
7. Všetkých svätých – 1. novembra
8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
9. Narodenie Pána – 25. decembra

2.NEPRIKÁZANÉ SVIATKY

1. Obetovanie Pána – 2. februára
2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marca
3. Veľkonočný pondelok - /pohyblivý/
4. Zvestovanie Pána – 25. marca
5. Turíčny pondelok – /pohyblivý/
6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – /pohyblivý/
7. Sv. Cyrila a Metoda – 5. júla
8. Narodenie Panny Márie – 8. septembra
9. Sedembolestnej Panny Márie – 15. septembra
10. Sv. Štefana, prvého mučeníka – 26. decembra

Rok Popolcová streda Veľká Noc Nanebovstúpenie Pána Zoslanie Ducha Svätého Prvá adventná nedeľa
Rok 2014 5. marec 20.apríl 29. máj 8. jún 30. november
Rok 2015 18. február 5.apríl 14. máj 24. máj 29. november
Rok 2016 10. február 27.marec 5. máj 15. máj 27. november
Rok 2017 1. marec 16.apríl 25. máj 4. jún 3. december
Rok 2018 14. február 1.apríl 10. máj 20. máj 2. december
Rok 2019 6. marec 21.apríl 30. máj 9. jún 1. december
Rok 2020 26. február 12.apríl 21. máj 31. máj 29. november


This template downloaded form free website templates