Program sv. omší na 39. týždeň:

Deň Čas Miesto Liturgický prehľad Úmysel
Pondelok
24.09.2018
16:30 Kaplnka sv. Alojza
Čerín
Pondelok 25. týždňa v Cezročnom období
Féria
+ Štefan (2. výročie)
18:00 Katedrála sv. Františka Xaverského Za otca biskupa
Utorok
25.09.2018
18:00 Kaplnka sv. Alojza
Čerín
Utorok 25. týždňa v Cezročnom období
Féria
Za víťazstvo srdca Panny Márie a požehnanie pre pútnikov do Jordánska a Izraela
Streda
26.09.2018
18:00 Kostol sv. Martina
Čerín
Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov
Ľubovoľná spomienka
Požehnanie, potrebné milosti a dary Ducha Svätého pre Radoslava Kminiaka a jeho rodinu a na úmysel a poďakovanie za dar manželstva Michala a Peťku
Štvrtok
27.09.2018
18:00 Kaplnka sv. Alojza
Čerín
Sv. Vincenta de Paul, kňaza
Spomienka
Požehnanie, potrebné milosti a dary Ducha Svätého pre sr. Jozefku a celú komunitu sestier v Mendryke
Piatok
28.09.2018
18:00 Kaplnka sv. Alojza
Čerín
Sv. Václava, mučeníka
Ľubovoľná spomienka
Požehnanie, potrebné milosti a silu Ducha Svätého pre otca Václava Kociana a na úmysel
Sobota
29.09.2018
11:00 Kostol sv. Martina
Čerín
SV. MICHALA, GABRIELA, RAFAELA, ARCHANJELOV
Sviatok
Požehnanie, potrebné milosti a silu lásky Ducha Svätého pre Paulínku, deti a rodičov
18:00
Slávnostné vešpery
Kostol sv. Michala
Horná Mičiná
Požehnanie, potrebné milosti a dary Ducha Svätého pre Michala Karkalíka a spoločenstvo veriacich z HM
Nedeľa
30.09.2018
09:00
Slávnosť
Kostol sv. Michala
Horná Mičiná
26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Na úmysel
10:30 Kostol sv. Martina
Čerín
Požehnanie a potrebné milosti pre firmu a na úmysel Petra Leššáka
18:00 Kaplnka sv. Martina
Hrochoť
Na úmysel

Program sv. omší na 39. týždeň si môžete stiahnuť   TU!


Stupne liturgických slávení

Liturgia, čiže slávenie spoločenstva, pozná viacero stupňov liturgického slávenia:
1. Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca
2. Ľubovoľná spomienka – spomienka na konkrétneho svätého, ktorá sa môže alebo nemusí sláviť
3. Spomienka – povinná spomienka
4. Sviatok – vyšší stupeň slávenia. Pri liturgii sa spieva Glória (Sláva Bohu na výsostiach) a v Liturgii hodín sa v
    Posvätnom čítaní modlí Te Deum (Teba, Bože, chválime)
5. Slávnosť – najvyšší stupeň slávenia. Do liturgie sa okrem Glórie pridáva aj Vyznanie viery (Verím v Boha).
    Niektoré slávnosti sú aj prikázanými sviatkami.
6. Nedeľa – deň Pána. V tento deň sa koná slávnostná bohoslužba (sv. omša). Spieva sa Glória (okrem Adventného a
    Pôstneho obdobia) a je aj Vyznanie viery. Každý kresťan-katolík je povinný zúčastniť sa v nedeľu na sv. omši.

1. PRIKÁZANÉ SVIATKY NA SLOVENSKU

1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. januára
2. Zjavenie Pána – 6. januára
3. Nanebovstúpenie Pána – /pohyblivý - 40 dní po Veľkonočnej nedeli/
4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – /pohyblivý - štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice/
5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov – 29. júna
6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
7. Všetkých svätých – 1. novembra
8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
9. Narodenie Pána – 25. decembra

2.NEPRIKÁZANÉ SVIATKY

1. Obetovanie Pána – 2. februára
2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marca
3. Veľkonočný pondelok - /pohyblivý/
4. Zvestovanie Pána – 25. marca
5. Turíčny pondelok – /pohyblivý/
6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – /pohyblivý/
7. Sv. Cyrila a Metoda – 5. júla
8. Narodenie Panny Márie – 8. septembra
9. Sedembolestnej Panny Márie – 15. septembra
10. Sv. Štefana, prvého mučeníka – 26. decembra

Rok Popolcová streda Veľká Noc Nanebovstúpenie Pána Zoslanie Ducha Svätého Prvá adventná nedeľa
Rok 2014 5. marec 20.apríl 29. máj 8. jún 30. november
Rok 2015 18. február 5.apríl 14. máj 24. máj 29. november
Rok 2016 10. február 27.marec 5. máj 15. máj 27. november
Rok 2017 1. marec 16.apríl 25. máj 4. jún 3. december
Rok 2018 14. február 1.apríl 10. máj 20. máj 2. december
Rok 2019 6. marec 21.apríl 30. máj 9. jún 1. december
Rok 2020 26. február 12.apríl 21. máj 31. máj 29. november


This template downloaded form free website templates