Program sv. omší na 50. týždeň:

Deň Čas Miesto Liturgický prehľad Úmysel
Pondelok
11.12.2017
08:00 Kaplnka sv. Alojza
Čerín
Sv. Damaza I., pápeža
Ľubovoľná spomienka
Na úmysel otca biskupa (9)
18:00 Kaplnka sv. Alojza
Čerín
Požehnanie a potrebné milosti a Dary Ducha Svätého pre Stelu Ihringovú
Utorok
12.12.2017
06:00
rorátna
Kaplnka sv. Alojza
Čerín
Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej
Ľubovoľná spomienka
Za otca biskupa (10)
Streda
13.12.2017
16:30 Kaplnka sv. Martina
Hrochoť
Sv. Lucie, panny a mučenice
Ľubovoľná spomienka
Za otca biskupa (11)
18:00 Kaplnka sv. Alojza
Čerín
Požehnanie, potrebné milosti a dary Ducha Svätého pre Daniela Patúša
Štvrtok
14.12.2017
18:00 Kaplnka sv. Alojza
Čerín
Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
Spomienka
Za otca biskupa (12)
Piatok
15.12.2017
08:00 Kaplnka sv. Alojza
Čerín
Piatok po 2. adventnej nedeli
Féria
Požehnanie a potrebné milosti pre rod. Piervonovú, Kolembusovú
18:00 Kaplnka sv. Alojza
Čerín
Za otca biskupa (13)
Sobota
16.12.2017
08:00 Kaplnka sv. Alojza
Čerín
Sobota po 2. adventnej nedelii
Féria
Na úmysel
18:00 Kaplnka sv. Martina
Hrochoť
Vigílna sv. omša z 3. adventnej nedele Za veriacich
Nedeľa
17.12.2017
09:00 Kostol sv. Michala
Horná Mičiná
TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA - ROK B (NEDEĽA GAUDETE) Za otca biskupa (10)
10:30 Kostol sv. Martina
Čerín
+ rodičia Anna a Štefan Kolembusoví

Program sv. omší na 50. týždeň si môžete stiahnuť   TU!


Stupne liturgických slávení

Liturgia, čiže slávenie spoločenstva, pozná viacero stupňov liturgického slávenia:
1. Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca
2. Ľubovoľná spomienka – spomienka na konkrétneho svätého, ktorá sa môže alebo nemusí sláviť
3. Spomienka – povinná spomienka
4. Sviatok – vyšší stupeň slávenia. Pri liturgii sa spieva Glória (Sláva Bohu na výsostiach) a v Liturgii hodín sa v
    Posvätnom čítaní modlí Te Deum (Teba, Bože, chválime)
5. Slávnosť – najvyšší stupeň slávenia. Do liturgie sa okrem Glórie pridáva aj Vyznanie viery (Verím v Boha).
    Niektoré slávnosti sú aj prikázanými sviatkami.
6. Nedeľa – deň Pána. V tento deň sa koná slávnostná bohoslužba (sv. omša). Spieva sa Glória (okrem Adventného a
    Pôstneho obdobia) a je aj Vyznanie viery. Každý kresťan-katolík je povinný zúčastniť sa v nedeľu na sv. omši.

1. PRIKÁZANÉ SVIATKY NA SLOVENSKU

1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. januára
2. Zjavenie Pána – 6. januára
3. Nanebovstúpenie Pána – /pohyblivý - 40 dní po Veľkonočnej nedeli/
4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – /pohyblivý - štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice/
5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov – 29. júna
6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
7. Všetkých svätých – 1. novembra
8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
9. Narodenie Pána – 25. decembra

2.NEPRIKÁZANÉ SVIATKY

1. Obetovanie Pána – 2. februára
2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marca
3. Veľkonočný pondelok - /pohyblivý/
4. Zvestovanie Pána – 25. marca
5. Turíčny pondelok – /pohyblivý/
6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – /pohyblivý/
7. Sv. Cyrila a Metoda – 5. júla
8. Narodenie Panny Márie – 8. septembra
9. Sedembolestnej Panny Márie – 15. septembra
10. Sv. Štefana, prvého mučeníka – 26. decembra

Rok Popolcová streda Veľká Noc Nanebovstúpenie Pána Zoslanie Ducha Svätého Prvá adventná nedeľa
Rok 2014 5. marec 20.apríl 29. máj 8. jún 30. november
Rok 2015 18. február 5.apríl 14. máj 24. máj 29. november
Rok 2016 10. február 27.marec 5. máj 15. máj 27. november
Rok 2017 1. marec 16.apríl 25. máj 4. jún 3. december
Rok 2018 14. február 1.apríl 10. máj 20. máj 2. december
Rok 2019 6. marec 21.apríl 30. máj 9. jún 1. december
Rok 2020 26. február 12.apríl 21. máj 31. máj 29. november


This template downloaded form free website templates