Program sv. omší na 48. týždeň:

Deň Čas Miesto Liturgický prehľad Úmysel
Pondelok
23.11.2020
18:00 Kostol sv. Martina
Čerín
Sv. Klementa I., pápeža a mučeníkaSv. Kolumbána, opáta
Ľubovoľná spomienka
Požehnanie a uzdravenie pre Matúška, na úmysel Michaely a Mirka s rodinou.
Utorok
24.11.2020
08:00 Kaplnka sv. Alojza
Čerín
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
Spomienka
Požehnanie a potrebné milosti, silu DSv. pre Emíliu Hrabovec a jej rodinu
Streda
25.11.2020
18:00 Kostol sv. Martina
Čerín
Sv. Kataríny Alexandrijskej,panny a mučenice
Ľubovoľná spomienka
Požehnanie a potrebné milosti pre krstné dieťa Katarínu a Kataríny z našej farnosti.
Štvrtok
26.11.2020
18:00 Kostol sv. Martina
Čerín
Štvrtok 34. týždňa v Cezročnom období
Féria
Požehnanie a potrebné milosti pre Ľubka a Janku Lukáčovcov, deti a na ich úmysel.
Piatok
27.11.2020
18:00 Kostol sv. Martina
Čerín
Piatok 34. týždňa v Cezročnom období
Féria
Požehnanie a potrebné milosti pre Máriu a Stanka Krajanovcov
Sobota
28.11.2020
08:30 Kaplnka sv. Alojza
Čerín
Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka
Na úmysel Panny Márie a duše v očistci
18:00 Kaplnka sv. Martina
Hrochoť
Za veriacich
Nedeľa
29.11.2020
09:00 Kostol sv. Michala
Horná Mičiná
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
ROK B
Požehnanie a potrebné milosti pre Miloša Dekréta a jeho rodinu
10:30 Kostol sv. Martina
Čerín
Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie, za všetkých priateľov a dobrodincov

Program sv. omší na 48. týždeň si môžete stiahnuť   TU!


Stupne liturgických slávení

Liturgia, čiže slávenie spoločenstva, pozná viacero stupňov liturgického slávenia:
1. Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca
2. Ľubovoľná spomienka – spomienka na konkrétneho svätého, ktorá sa môže alebo nemusí sláviť
3. Spomienka – povinná spomienka
4. Sviatok – vyšší stupeň slávenia. Pri liturgii sa spieva Glória (Sláva Bohu na výsostiach) a v Liturgii hodín sa v
    Posvätnom čítaní modlí Te Deum (Teba, Bože, chválime)
5. Slávnosť – najvyšší stupeň slávenia. Do liturgie sa okrem Glórie pridáva aj Vyznanie viery (Verím v Boha).
    Niektoré slávnosti sú aj prikázanými sviatkami.
6. Nedeľa – deň Pána. V tento deň sa koná slávnostná bohoslužba (sv. omša). Spieva sa Glória (okrem Adventného a
    Pôstneho obdobia) a je aj Vyznanie viery. Každý kresťan-katolík je povinný zúčastniť sa v nedeľu na sv. omši.

1. PRIKÁZANÉ SVIATKY NA SLOVENSKU

1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. januára
2. Zjavenie Pána – 6. januára
3. Nanebovstúpenie Pána – /pohyblivý - 40 dní po Veľkonočnej nedeli/
4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – /pohyblivý - štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice/
5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov – 29. júna
6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
7. Všetkých svätých – 1. novembra
8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
9. Narodenie Pána – 25. decembra

2.NEPRIKÁZANÉ SVIATKY

1. Obetovanie Pána – 2. februára
2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marca
3. Veľkonočný pondelok - /pohyblivý/
4. Zvestovanie Pána – 25. marca
5. Turíčny pondelok – /pohyblivý/
6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – /pohyblivý/
7. Sv. Cyrila a Metoda – 5. júla
8. Narodenie Panny Márie – 8. septembra
9. Sedembolestnej Panny Márie – 15. septembra
10. Sv. Štefana, prvého mučeníka – 26. decembra

Rok Popolcová streda Veľká Noc Nanebovstúpenie Pána Zoslanie Ducha Svätého Prvá adventná nedeľa
Rok 2014 5. marec 20.apríl 29. máj 8. jún 30. november
Rok 2015 18. február 5.apríl 14. máj 24. máj 29. november
Rok 2016 10. február 27.marec 5. máj 15. máj 27. november
Rok 2017 1. marec 16.apríl 25. máj 4. jún 3. december
Rok 2018 14. február 1.apríl 10. máj 20. máj 2. december
Rok 2019 6. marec 21.apríl 30. máj 9. jún 1. december
Rok 2020 26. február 12.apríl 21. máj 31. máj 29. november


This template downloaded form free website templates